Jest osiągnięcie wartości aktywów w portfelu inwestycyjnym do końca 2022 r. Spółka planuje też rozpoczęcie inwestycji w projekty zagraniczne m.in. Z Unii Europejskiej oraz ze Stanów Zjednoczonych, a także w podmioty z potencjałem ekspansji globalnej. Emitent zamierza dokonać sprzedaży wszystkich nieruchomości, czego konsekwencją będzie uwolnienie zamrożonej gotówki oraz zniwelowanie długu spółki do zera. Chce zrealizować wyjścia częściowe lub całkowite z niektórych projektów oraz reinwestować środki w spółki o ponadprzeciętnym potencjalne wzrostu.

JRHOLDING – notowania spółki

– Nasza spółka stanowi swoisty pomost pomiędzy inwestorami indywidualnymi oraz instytucjonalnymi a najciekawszymi – choć często stawiającymi dopiero pierwsze kroki – firmami czy startupami – tłumaczył Artur Jedynak. Nie jest nowicjuszem na warszawskiej giełdzie – już od 2012 roku spółka budowała swoją rozpoznawalność i zaufanie wśród inwestorów na rynku alternatywnym NewConnect – podkreślała Monika Gorgoń, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W poniedziałkowy poranek 18 marca JR Holding ASI stała się 410.

JR HOLDING ASI S.A.: Sprzedaż akcji własnych JRH

  1. To dla nas duży sukces i ważny krok na drodze do debiutu na głównym rynku GPW w Warszawie – mówi January Ciszewski, inwestor i prezes JR Holding, cytowany w komunikacie spółki.
  2. – Chcemy je zdobywać nie poprzez publikowanie entuzjastycznych raportów czy komunikatów, ale konsekwentną realizację globalnej strategii naszej firmy, uczciwy i otwarty dialog ze wszystkimi interesariuszami oraz „dowożenie” satysfakcjonujących wyników finansowych – dodał January Ciszewski.
  3. Zakłada również, dzięki debiutowi na GPW, pozyskiwanie nowych inwestorów instytucjonalnych.
  4. – Liczymy, że wejście na GPW ułatwi przyciągnięcie inwestorów, którzy nie mają w strategii inwestowania w spółki z NewConnect.
  5. Uzupełnieniem ekosystemu inwestycyjnego będą realizujące inwestycje na poziomie 2-8 mln zł w etapach seed i growth fundusze Smartlink, z których pierwszy już działa, a w perspektywie strategii mają zostać uruchomione kolejne.
  6. Filarami wzrostu mają być inwestycje w obszarze nowych mediów, energii odnawialnej, digital business, gier komputerowych oraz biotechnologii.

Filarami wzrostu mają być inwestycje w obszarze nowych mediów, energii odnawialnej, digital business, gier komputerowych oraz biotechnologii. – Wierzymy, że dzięki temu debiutowi staniemy się niebawem jedną z wiodących, europejskich Co trzeba wiedzieć zanim robić interesy z lekarskiej broker Ubezpieczeniowy firm inwestycyjnych osiągających ponadprzeciętne zyski dla swych akcjonariuszy. Przez ostatnie lata każde zainwestowane w naszą spółkę 50 groszy pomnożyliśmy do kwoty 9 złotych, co stanowi doskonały prognostyk na przyszłość.

Zmiany cen na tle rynku

Firma inwestycyjna zapowiada również pozyskanie nowych funduszy zarówno do JR Holding jak i do planowanych nowych funduszy Smartlink. Zakłada również, dzięki debiutowi na GPW, pozyskiwanie nowych inwestorów instytucjonalnych. JR Holding zapowiada wyjścia inwestycyjne z wybranych projektów, rotację portfela i przeznaczenie pozyskanych środków w większości na reinwestycje. Co najmniej 10% środków z wyjść z inwestycji firma chce podzielić się z inwestorami przeznaczając je na skup akcji własnych, wymieniono. Jednym z głównych celów zaktualizowanej strategii rozwoju JR Holding ASI S.A.

Notowania akcji

– Cieszymy się, że sporządzony przez nas dokument został pozytywnie oceniony przez KNF, jest to ukoronowanie niemal dwuletniej pracy zespołu JRH oraz naszych doradców. To dla nas duży sukces i ważny krok na drodze do debiutu na głównym rynku GPW w Warszawie – mówi January Fibo Group Forex Broker-przegląd i FIBO Group Information Ciszewski, inwestor i prezes JR Holding, cytowany w komunikacie spółki. Znany menadżer i biznesmen przypomniał, że na rynku kapitałowym wartość nadrzędną stanowi zaufanie akcjonariuszy i inwestorów, znajdujące odzwierciedlenie w ostatecznej wycenie każdej spółki.

Szef JR Holding liczy, że dalszy proces wprowadzania firmy na główny parkiet będzie przebiegał sprawnie. Spółka ma już przygotowaną dokumentację. – Liczymy, że wejście na GPW ułatwi przyciągnięcie inwestorów, którzy nie mają w strategii inwestowania w spółki z NewConnect. Szczególnie dotyczy to większych podmiotów i inwestorów instytucjonalnych, ponieważ obrót na rynku NewConnect zdominowany jest, jak wiadomo, głównie przez inwestorów indywidualnych.

To dla nas duża szansa i zamierzamy ją dobrze wykorzystać – dodaje January Ciszewski. Spółka inwestycyjna JR Holding ASI notowana na rynku NewConnect od 2012 r. Uzyskała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego sporządzonego z zamysłem debiutu na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Zatwierdzono prospekt „sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i F” – czytamy w komunikacie KNF. „W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych” – wskazuje KNF.

Spółką notowaną na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a jednocześnie 18. Reprezentującą na nim segment firm inwestycyjnych. W momencie otwarcia kurs akcji debiutanta wzrósł wobec ceny odniesienia o 6,74 proc. “Zgodnie z naszą filozofią biznesową inwestujemy w ludzi i stawiamy na liderów. Przykładem takich unikalnych projektów może być Saule Technologies czy Ekipa Holding, której liderem jest Karol ‘Friz’ Wiśniewski, będący fenomenem na skalę światową, bowiem będzie pierwszym influencerem, który upubliczni się na rynku kapitałowym. Jestem niezwykle zadowolony, że pomimo wielu trudności w gospodarce wynikających z trwającej pandemii, udaje nam się pozyskiwać tak dobrze rokujące projekty. Z pewnością ułatwia nam to coraz silniejsza marka JR Holding ASI jako silnego i skutecznego partnera biznesowego” – podsumował Ciszewski. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny JR Holding ASI.

Aktualizacji ulegnie również model inwestycyjny JR Holding, zakładając inwestycje na poziomie 4-50 mln zł w rundach od Scale Up do Pre IPO. Uzupełnieniem ekosystemu inwestycyjnego będą realizujące inwestycje na poziomie 2-8 mln zł w etapach seed i growth fundusze Smartlink, z których pierwszy już działa, a w perspektywie strategii mają zostać uruchomione kolejne. Na etapie Pre-seed kontynuowana będzie współpraca z AIP Seed ASI. Strategia zakłada również koinwestycje z funduszami krajowymi i zagranicznymi. Nową kategorią inwestycyjną będą projekty z obszaru “sustainability & circular economy”, uwzględni ona w założeniach inwestycyjnych kryteria ESG. Spółka nie będzie kontynuować inwestycji w projekty określane dotychczas mianem “nowe media”, natomiast inwestycje w projekty gamingowe niezmiennie pozostaną w obszarze zainteresowania JR Holding, podano także.

W portfelu spółki znajduje się obecnie ponad 40 firm, zarówno polskich, jak i zagranicznych – powiedział January Ciszewski, prezes zarządu Bitcoin:BTC/USD (BTC = X) Hits New All-Time High S.A. Na rynku NewConnect, a od marca 2024 na rynku głównym GPW spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż przyszłości. “Aktualizacja branż w które inwestujemy pokazuje naszą ocenę jakie branże będą w perspektywie opublikowanej strategii najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie, a także pokazują zmiany jakie już zaszły w naszym portfelu, na przykład obecność spółek wykorzystujących AI. Inwestycje w spółki OZE chcemy poszerzyć o inne projekty wpisujące się w działania wspierające transformację energetyczną. W odpowiedzi na potrzeby klimatyczne i ekologiczne chcemy wspierać też projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju i wspierające zamknięty obieg w gospodarce” – powiedział partner w JR Holding Artur Jedynak, cytowany w komunikacie. “Aktualizacja branż w które inwestujemy pokazuje naszą ocenę jakie branże będą w perspektywie opublikowanej strategii najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie, a także pokazują zmiany jakie już zaszły w naszym portfelu, na przykład obecność spółek wykorzystujących AI. Inwestycje w spółki OZE chcemy poszerzyć o inne projekty wpisujące się w działania wspierające transformację energetyczną. W odpowiedzi na potrzeby klimatyczne i ekologiczne chcemy wspierać też projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju i wspierające zamknięty obieg w gospodarce” – powiedział partner w JR Holding Artur Jedynak, cytowany w komunikacie. Jak zauważył Artur Jedynak, wiceprezes zarządu JR Holding ASI, dołączenie spółki do grona firm notowanych na głównym parkiecie GPW stanowi odpowiedź na potrzeby i oczekiwania rynku, stale poszukującego możliwości lokowania kapitału w przyszłościowych projektach związanych z najbardziej dynamicznymi sektorami gospodarki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *